2017.01.23. 

 

 


 

 

 2016.09.07. 

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

 

Részletek


 

 


 

HIRDETMÉNY

 

TÁJÉKOZTATÓ - Települési értéktár - Pápakovácsi

 


 

HIRDETMÉNY

 

 HATÁROZAT - A 301060-508 számú vadászterület határának megállapítása (VEH/001/1014-1/2016.

 


 

HIRDETMÉNY

 

 HATÁROZAT - A 301060-508 számú vadászterület határának megállapítása (VEH/001/995-1/2016.

 


 

HIRDETMÉNY

 

Pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda Értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 2016/17. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy óvodánkban:

A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

Április 29.-e (péntek) és május 2.-a (hétfő), reggel, 08.00-17.00-ig.

Illetve szabadférőhely esetén azok jelentkezését is várjuk, akiknek gyermeke a 2016/17. nevelési év során betölti a 2,5 évet.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy beiratkozáskor feltétlenül hozzák magukkal:

  • · a beíratandó gyermeket
  • · a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • · a szülő személyi azonosítására alkalmas, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/)
  • · a gyermek TAJ kártyáját
  • · a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • · oltási kiskönyvet, szakértői véleményt

Elérhetőségek:

8596, Pápakovácsi, Fő utca 20.

Tel: 06-89-351-446

Az óvoda felvételi körzete: Döbrönte, Ganna, Nóráp, Pápakovácsi

Pápakovácsi, 2016. Április 1.

Vilmanné Placskó Erika

óvodavezető

 


 MEGHÍVÓ

 

Tájékoztató Fórum a 2014-2020-as pályázati lehetőségekről, Helyi Fejlesztési Stratégia készítéséről, továbbá a folyamatban lévő EMVA pályázatok helyszíni ellenőrzésére történő felkészülésről

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport várja a LEADER térség önkormányzatait, civil szervezeteit, vállalkozásait, őstermelőit a 2014- 2020-as időszak pályázati lehetőségeit, a Helyi Fejlesztési Stratégia készítését bemutató tájékoztató fórumra.

A fórum végén a folyamatban lévő kifizetési kérelmek helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatást is tartunk.

A fórum helyszíne és időpontja:
1. 2015. szeptember 29. (kedd) 17,00 óra Lovászpatona Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme
(Lovászpatona, Kossuth tér 2.)
2. 2015. szeptember 30. (szerda) 17,00 óra Városlőd Művelődési Ház
(Városlőd, Templomtér 4.)
3. 2015. október 7. (szerda) 17,00 óra Pápateszér Önkormányzati Hivatal nagyterme
(Pápateszér, Petőfi u. 17.)
4. 2015. október 8. (csütörtök) 17,00 óra Borszörcsök Művelődési Ház
(Borszörcsök, Petőfi u. 79.)


A fórum ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.


Ugod, 2015. szeptember 23.

Szalczer György                              Jokesz Mária

         elnök                                           szakmai vezető


Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózatot megközelítő fák gallyazása a 2007. évi LXXXVI. törvény (VET – villamos energia törvény), valamint a 122/2004 (X.15.) GKM rendelet (a villamosmű biztonsági övezetéről szóló rendelet) szerint a tulajdonos kötelessége. Amennyiben a gallyazást nem végeznék el, úgy az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. az általa megbízott szakemberekkel 2012. szeptember hónapban elvégezteti!

Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

 


Tisztelt Látogatók!

Szeretettel köszöntjük Önöket Pápakovácsi község honlapján.

Reméljük, hogy rövidesen személyesen is ellátogatnak hozzánk. Bízunk benne, hogy a nálunk eltöltött idő kellemes kikapcsolódást és sok gyönyörű  élményt fog jelenteni.

Azon munkálkodunk, hogy a festői környezethez méltó szolgáltatásaink időről időre visszahozzák emlékeiket és mielőbb viszontláthassuk Önöket.

                                                                               Burghardt Ferenc

                                                                               polgármester


 

 

 

 

 

A község első okleveles említése 1352-bõl ismert Koachy, majd 1488-ból Kowachy

néven. Neve a foglalkozást jelentő szóból alakult ki. 1488-ban a székesfehérvári prépost birtokolta, helyi állami adója 12 forint volt. 1527-ben a török felégette. A XVI. század második felében két részre válik: a nemesek által birtokolt Kiskovácsi és a jobbágyfalu Nagykovácsi településekre. A mai Pápakovácsi az akkori Nagykovácsival azonos. Urai a XVI. században a helységről nevezett családok. A XVII. században a Somogyi család kezébe került, majd ők az Esterházyakkal osztoztak rajta, mindeközben a régi nemesség még rendelkezett birtokkal a faluban. 1730-ból népesedése lassú ütemben zajlik. Lakosai közül többen foglalkoztak a Bakonyban vadászattal. A községben álló vízimalom hasznának fele a jobbágyközösséget illette. A falu lakossága magyar, jogszolgáltató fóruma a pápai úriszék volt. 1698-ban a falu lakossága református, egy fő katolikus vallású. Temploma a történelmi események következtében rommá vált, csak falai és tornya maradt meg. 1750 körül katolikus anyaegyházat alapítottak a faluban, ennek eredményeként 1785-re már 307 katolikus vallású lakosa volt a falunak. 1787-1793-ig épült fel a régi templom maradványain a barokk római katolikus templom, majd 1771-ben a falu katolikus elemi iskolája. A XVIII. század végén a falu lakosai túlnyomórészt zsellérek, akik a helyi földbirtokosok: a pápai Eszterházyak, a gr. Somogyiak, a Barczák, majd az ezeket felváltó Vallis grófok földjeit művelik. 1910-re 848 lakosúra duzzadt falu népessége, majd a század 20-as éveiben 106 fővel csökkent. Az I. világháborúban 32, a II. világháborúban 20 fő vesztette életét. 1945-ben a földreform kapcsán a falu megkapta a határ korábbi nagybirtokait. Az első termelőszövetkezet 1953 márciusában alakult, majd többszöri átalakulás, újraalakulás, más szövetkezetekkel való egyesülés után a rendszerváltozásig működött.

1945. január 1.-jén a falu kisközség, körjegyzőség székhelye. 1950. október 22.-től

1969. június 30.-ig önálló tanács és hivatali szervezet működött a helységben, a környező községeket ekkor közigazgatásilag ide csatolták. 1991-ben a körjegyzőségtől levált Ganna és Döbrönte, azóta Kuppal és Nóráppal közösen tart fent közös körjegyzőséget. A falu infrastruktúrája teljes (villany, víz, gáz, szennyvízcsatorna, iskola, óvoda-bölcsőde, orvosi rendelő, posta, szelektív hulladékudvar).

 

Nevezetességek

-Római katolikus templom. A ma álló római katolikus templomot gr. Eszterházy Károly egri püspök építtette 1787-93 között. Elkészültekor Szent Anna tiszteletére szentelték fel a barokk épületet.

-Református templom.

-Karmelita rendház, Attyapuszta. A kármeliták 1945 és 1950 között remeteséget és lelki gyakorlatos házat építettek kolostorral és Attyakerttel. Ez a kármelhegyi Boldogasszony búcsújáróhelye.

-Egyházi térplasztikák. Az országos műemléki védelmet élvező Nepomuki Szent János szobra a fő utca és a főút találkozásánál áll. Az ugyancsak műemléki Szent Vendel szobor a református templom előtti kis téren található. A falu fő utcáját Szentháromság szobor díszíti, melyet 1914-ben állíttatott a közösség.

-Somogyi kastély. XVIII. században épült barokk stílusban, majd 1816-ban klasszicista stílusban átépítették. Az épület országos műemléki védelem alatt áll. Főépülete jelenleg az általános iskolának ad otthont.

- Az I és II. világháborús emlékmű a templom melletti téren áll, tisztelegve a hősi halottak előtt.

- Testvértelepülési emlékhelyek. A hősi emlékmű mellett kapott helyet a 2000-ben felavatott millenniumi kopjafa, melyet az erdélyi testvértelepülés, Vargyas és a pápakovácsi közösség állíttatott. Különleges látnivaló a falu központi terén az a székely kapu, amit ugyancsak az erdélyi Vargyastól kapott a község. A testvértelepülések közti jó kapcsolat tiszteletére 2007 nyarán avatták fel azt az emléktáblát, melyen a három község: Pápakovácsi, Vargyas és Tannheim neve és címere látható. Az összetartozás jelképeként összefonódó nyírfát is ültettek a tábla mellé.

 

 

Exact Office Kft.