MEGHÍVÓ

 

 Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. október  13-án (szerdán) 18.00 órakor alakuló  testületi  ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Helye: Polgármesteri Hivatal

           Pápakovácsi, Fő u. 19.

 

Napirend:                  

     1.) Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a

         választás lebonyolításáról, eredményekről

2.)  A képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása

3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél átadása

4.)Polgármester programjának ismertetése

5.)Polgármester illetményének megállapítása

6.)Szervezeti és Működési szabályzat módosítás, ügyrendi bizottság választása

7.) Alpolgármester választása, illetményének megállapítása

8.)Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára

 

 

Pápakovácsi 2010. október 7.

                                                                        Burghardt Ferenc  sk.

                                                                        polgármester

A Pápakovácsi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete 2010. október 13-án (szerdán )  18.00 órakor alakuló  testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

                        Pápakovácsi, Fő u. 19.

 

 

Napirend:

 

1./ Beszámoló a választás lebonyolításáról, eredményéről

2./ Képviselők eskütétele, megbízólevek átadása

3.) Tisztségviselők megválasztása

4.) Képviselői tiszteletdíjak megállapítása

 

Pápakovácsi, 2010. október 7.

 

                                                                            Szabadi Sándor sk.HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

8596 Pápakovácsi Fő utca 19.,.

Tel/fax:89/351-008 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

28/2010. (IX.13.) HVB határozat

 

 

Pápakovácsi   Helyi Választási Bizottság a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A.§. (2) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a 2010., évi  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek  választására  Pápakovácsi   községben nyilvántartásba vett  polgármester-jelöltek szavazólapja adattartalmának jóváhagyása tárgyában a következő határozatot hozta:

 

Pápakovácsi   Helyi Választási Bizottság a 2010. évi helyi  önkormányzati képviselők és polgármesterek  választására Pápakovácsi   községben nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek „minta” szavazólapját hibátlannak találta, a szavazólap minta mindkét példányát „nyomtatható” jelzéssel ellátta és aláírásával hitelesítette.

 

A határozat ellen  fellebbezésnek van helye, melyet úgy kell benyújtani, hogy  legkésőbb a helyi választási bizottság döntését követő napon, 2010. szeptember 14-én 16 óráig megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. (8595 Kup Fő utca 76. )

 A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a benyújtó nevét, lakcímét (amennyiben a lakcímtől eltér, a postai értesítési címét) telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetve a kézbesítési megbízott nevét, telefax számát vagy elektronikus levélcímét.

 

I n d o k o l á s

 

A Ve. 105./A. §. (2) bekezdés c)pontja értelmében a választási bizottságnak dönteni kell a szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában.

 Az OVI vezetője a 25/2010. (IX.07) sz. intézkedésében előírta az eljárással kapcsolatos teendőket és határidőket.

A Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási Bizottság az előírt feladatokat elvégezte, így a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a Ve. 115./I. §. (6) bekezdés d) pontján alapul.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 79.§. (1) bekezdése és a 80.§. (3) bekezdése alapján biztosította. 

 

Pápakovácsi   2010. szeptember 13.

 

                                                                                              Vanyolai Tivadar 

                                                                                              HVB elnöke


HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

8596 Pápakovácsi Fő utca 19.

Tel/fax:89/351-008 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

26/2010. (IX.13.) HVB határozat

 

 

Pápakovácsi Helyi Választási Bizottság a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 115/I.§. (6) bekezdés d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a 2010., évi  helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választására  Pápakovácsi községben nyilvántartásba vett kisebbségi képviselő-jelöltek szavazólapja adattartalmának jóváhagyása tárgyában a következő határozatot hozta:

 

Pápakovácsi Helyi Választási Bizottság a 2010. évi helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választására Pápakovácsi községben nyilvántartásba vett német  kisebbségi képviselő-jelöltek „minta” szavazólapját hibátlannak találta, a szavazólap minta mindkét példányát „nyomtatható” jelzéssel ellátta és aláírásával hitelesítette.

 

A határozat ellen  fellebbezésnek van helye, melyet úgy kell benyújtani, hogy  legkésőbb a helyi választási bizottság döntését követő napon, 2010. szeptember 14-én 16 óráig megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. (8596 Pápakovácsi Fő utca 19.)

 A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a benyújtó nevét, lakcímét (amennyiben a lakcímtől eltér, a postai értesítési címét) telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetve a kézbesítési megbízott nevét, telefax számát vagy elektronikus levélcímét.

 

I n d o k o l á s

 

A Ve. 115./I. §. (6) bekezdés d)pontja értelmében a választási bizottságnak dönteni kell a szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában.

 Az OVI vezetője a 25/2010. (IX.07) sz. intézkedésében előírta az eljárással kapcsolatos teendőket és határidőket.

A Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási Bizottság az előírt feladatokat elvégezte, így a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a Ve. 115./I. §. (6) bekezdés d) pontján alapul.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 79.§. (1) bekezdése és a 80.§. (3) bekezdése alapján biztosította. 

 

Pápakovácsi 2010. szeptember 13.

 

                                                                                              Vanyolai Tivadar

                                                                                              HVB elnöke

 


HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

8596 Pápakovácsi Fő utca 19.,.

Tel/fax:89/351-008 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

27/2010. (IX.13.) HVB határozat

 

 

Pápakovácsi   Helyi Választási Bizottság a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 105/A.§. (2) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a 2010., évi  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek  választására  Pápakovácsi   községben nyilvántartásba vett  egyéni listás   képviselő-jelöltek szavazólapja adattartalmának jóváhagyása tárgyában a következő határozatot hozta:

 

Pápakovácsi   Helyi Választási Bizottság a 2010. évi helyi  önkormányzati képviselők és polgármesterek  választására Pápakovácsi   községben nyilvántartásba vett egyéni listás  képviselő-jelöltek „minta” szavazólapját hibátlannak találta, a szavazólap minta mindkét példányát „nyomtatható” jelzéssel ellátta és aláírásával hitelesítette.

 

A határozat ellen  fellebbezésnek van helye, melyet úgy kell benyújtani, hogy  legkésőbb a helyi választási bizottság döntését követő napon, 2010. szeptember 14-én 16 óráig megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. (8595 Kup Fő utca 76. )

 A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés alapját, a benyújtó nevét, lakcímét (amennyiben a lakcímtől eltér, a postai értesítési címét) telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetve a kézbesítési megbízott nevét, telefax számát vagy elektronikus levélcímét.

 

I n d o k o l á s

 

A Ve. 105./A. §. (2) bekezdés c)pontja értelmében a választási bizottságnak dönteni kell a szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában.

 Az OVI vezetője a 25/2010. (IX.07) sz. intézkedésében előírta az eljárással kapcsolatos teendőket és határidőket.

A Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási Bizottság az előírt feladatokat elvégezte, így a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a Ve. 115./I. §. (6) bekezdés d) pontján alapul.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 79.§. (1) bekezdése és a 80.§. (3) bekezdése alapján biztosította. 

 

Pápakovácsi   2010. szeptember 13.

 

                                                                                              Vanyolai Tivadar 

                                                                                              HVB elnökeJelentés Pápakovácsi Község Önkormányzata aktuális

vagyoni és pénzügyi helyzetéről

 

 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény  50/A § (1) bek. 4.pontja alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását megelőző 30 nappal a polgármesternek részletes jelentést kell közzé tenni az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

 

Pápakovácsi Község Önkormányzata 2010. évi módosított költségvetési előirányzata 190.850 ezer forint, melyből a tervezett működési kiadások (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz átadások és szociális kiadások) összege 180.770 ezer forint. Ez a 180.770 ezer forint kiadás tartalmazza 22.167 ezer forinttal az intézményünk, a pápakovácsi  székhelyű Körjegyzőség költségvetését is.

A működési kiadásokon felül még 10.080 ezer forinttal lehetett számolni beruházási és tartalékolási célokra.

 

Önkormányzatunk bevételei a következő forrásokból tevődnek össze: Személyi jövedelemadóból való részesedés, normatív állami támogatások, központosított állami támogatások, normatív kötött állami támogatások, különböző pénzeszköz átvételek, helyi adók, gépjárműadó, kamatbevétel, saját működési bevételek.

 

2010. évi módosított előirányzott pénzforgalmi bevételeink – 165.150 eFt – jelentős része, mindegy 92.487 eFt központi forrásokból (SZJA átengedésből, különböző állami támogatások) származik. Az idei évre tervezett sajátos működési bevételeink (helyi adó és gépjárműadó)  25.942 eFt,  intézményi működési bevétel (bérleti díjak, kamatbevétel, stb) 6.978 eFt, különböző pénzeszköz átvételek -  intézményfenntartásra – 39.743 eFt.

 

2010. I.f.évi pénzforgalmi bevételeink – 91.184 eFt – jelentős része, mindegy 48 009 eFt központi forrásokból (SZJA átengedésből, különböző állami támogatások) származik. Az idei évre tervezett sajátos működési bevételeink (helyi adó és gépjárműadó)  15.376 eFt,  intézményi működési bevétel (bérleti díjak, kamatbevétel, stb) 8.004 eFt, különböző pénzeszköz átvételek -  intézményfenntartásra – 19.795 eFt.

Az első félévi teljesítés időarányosnak mondható.

 

Pápakovácsi Község Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4 pályázati kiírás keretében benyújtott Kompetencia alapú oktatás bevezetése helyi innovációként című  pályázatának megvalósítására  elnyert 15.000 eFt-ot, mely összeg a benyújtott  elszámolásokban foglaltaknak  megfelelően kerül kiutalásra. A projekt végelszámolása 2010. II. f. évben fog megtörténni. 

 

Pápakovácsi Község Önkormányzata a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0627 pályázati kiírás keretében benyújtott „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázatának magvalósítására elnyert 7.003 eFt-ot. A pályázati kiírásban foglaltak  megvalósítása folyamatban van.

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által  „Falufelújítás és fejlesztés”címmel kiírt pályázaton 12.687 eFt-ot nyert az Önkormányzat új községi játszótér kialakítására a volt óvodakertben. A pályázatíró szerződésben vállalta, hogy a megvalósuláshoz szükséges önrészt az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, így az önkormányzatnak a pályázat megvalósítása plusz kiadást nem jelent. A beruházás megvalósítása folyamatban van.

 

A 2010. évi módosított költségvetésben a felújításra, beruházásra  16.002 eFt lett előirányozva, mely összegből a lakosság felé a  csatorna-közműfejlesztési támogatás 2.541 eFt kifizetése megtörtént. Az iskola lépcső felújítása, Attyapusztai út felújítása, rendőr lakás gáz-központifűtés rendszerének szerelése 2010. II. f.év már eltelt időszakában megvalósult.

 A többi beruházás megvalósulása a későbbi időpontban  fog megtörténni.

 

Költségvetésünkben nagy szerepet kap  Pápakovácsi, Kup, Nóráp községek által fenntartott körjegyzőség működtetése.

A körjegyzőség éves módosított költségvetése 23 084 eFt.

A körjegyzőség működéséhez az állami normatíván felül az Önkormányzatoknak 14.794 eFt-ot kell még biztosítani. (Pápakovácsi: 6.758 eFt, Kup: 5.525 eFt, Nóráp: 2.511 eFt).

 

Az óvodai és az iskolai ellátást Pápakovácsi székhelyű Kastély Oktatási Központ Német Nemzetiségi Általános Iskola Óvoda és Pedagógiai Szolgáltató Intézet keretei között biztosítjuk.

A 2010. évi előirányzatban  pápakovácsi „Mesevár” Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsödében az étkeztetéshez, az óvoda és a óvoda-bölcsőde üzemeltetéséhez szükséges kiadások fedezésére az állami normatív támogatás, a kistérségi támogatás, a társ önkormányzatok hozzájárulásán és a szülők hozzájárulásán  felül az Önkormányzat   2.952 eFt-tal járul hozzá.

Az általános iskolai oktatása, a napközi és tanulószobai ellátás biztosításához az normatív állami támogatás, a kistérségi támogatás, a társönkormányzatok hozzájárulásán és a saját bevételeken felül az Önkormányzat 5.429 eFt-tal járul hozzá.

 

A különböző szociális juttatásokra tervezett kiadási előirányzat 5.240 eFt.

Itt kerülnek kifizetésre a beiskolázási segélyek, temetési segélyek, eseti segélyek, közműfejlesztési támogatások, mozgáskorlátozottak támogatása, rendelkezésre állási támogatások, közgyógyellátások, gyermekvédelmi támogatások, különböző természetben nyújtott támogatások.

A szociális juttatások esetében a központi költségevetés részben vagy teljes egészében ellátásokhoz hozzájárul.

 

A személyi juttatásokra előirányzott összeg 73.264 eFt. Ez az összeg tartalmazza a munkavállalók munkabérét, valamint a  tiszteletdíjakat, megbízási díjakat.

Az Önkormányzatnál 31 fő közalkalmazott van foglalkoztatva állandó munkakörben. Az Önkormányzat igyekszik a közcélú és közhasznú foglalkoztatásban rejlő lehetőségek is kihasználni. Június 30-án 6 fő közcélú alkalmazott volt foglalkoztatva az önkormányzatnál. A közcélú foglalkoztatás költségeihez a központi költségvetés 95 %-ban hozzájárul.

A bérjellegű kiadások utáni járulékokra 18.700 eFt került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata 43.137 eFt.

 

2010. június 30-ig  az összes teljesített kiadás 95.061 eFt.

 

2010. június 30-án az önkormányzat pénzkészlete 45.906 eFt, mely összegből  710 eFt a német kisebbségi önkormányzat pénzeszköze.

 

Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs.

 

A képviselő-testület megalakulását követően 2007. december hónapban   7.242 eFt összegű későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettséget vállalt.

1 db IVECO DAILY 50C 15V 19 típusú buszt vásárolt 60 hónap futamidejű CHF alapú nyíltvégű lízing formájában.

2010. június 30-án az érvényben lévő egyedi lízingszerződés értelmében   még 30 havi bruttó lízingdíj  3.686 eFt . Az árfolyam különbözet miatt a havi ténylegesen fizetendő részlet rendszeresen eltér a fizetési ütemezéstől. 

 

 

Pápakovácsi, 2010. szeptember 02.

 

 

                                                                                                      Vilman Csaba

                                                                                                       polgármester sk


KÖZLEMÉNY

           

 

Pápakovácsi  községben a Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba a 2010. október 3-ára kitűzött önkormányzati  választásokra:

 

Polgármester jelöltek:

Ifj. Burghardt Ferenc                       független  jelölt

Takácsné Varga Brigitta                független jelölt

Vilman Csaba Gábor                     független jelölt

 

Képviselő-jelöltek:

Ifj. Burghardt Ferenc                       független jelölt

Csiszár Attiláné                               független jelölt

Englertné Baranyai Krisztina        független jelölt 

Horváth László                                független jelölt 

Lencse Zsolt                                    független jelölt

Lőwinger Zsolt                                 független jelölt

Markó Lajos Gyuláné                     független jelölt

Mihácsi Tiborné                               független jelölt

Nagy Zoltán Sándor                       független jelölt

Némethné Takács Cecília            független jelölt

Szabadi Sándorné                         független jelölt

Takácsné Varga Brigitta                független jelölt

Tóth Bernadett                                 független jelölt

Vilman Csaba Gábor                     független jelölt

 

Német Kisebbségi képviselő-jelöltek:

Lakner Ottóné                                  Veszprém megyei Német Önkormányzatok és Elektorok

                                                            Közössége

Szabadi Sándor                               Veszprém megyei Német Önkormányzatok és Elektorok

                                                           Közössége

Takácsné Varga Brigitta                Veszprém megyei Német Önkormányzatok és Elektorok

           Közössége

Zsidai Márk                                       Veszprém megyei Német Önkormányzatok és Elektorok

                                                           Közössége

                                                          

 

                                                                                                          Helyi Választási Bizottság

 


Image

 

Image

 

Image 

 

Image 

 


Pápakovácsi Község Önkormányzata az NFÜ által a KDOP keretében kiírt pályázat támogatásával megvalósította a  Pápakovácsi orvosi rendelő akadálymentesítését.

A KDOP-5.3.2-2007-0050  regisztrációs számú projekt 2008. október 31-én lezárult.

A felújított, akadálymentesített orvosi rendelő ünnepélyes átadására 2008. október 22-én került sor.

 

B E S Z Á M O L Ó

Pápakovácsi Orvosi Rendelő Akadálymentesítése
KDOP-5.3.2-2007-0050
Ez a projekt az Európai Unó támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett neve: Pápakovácsi Önkormányzat , 8596 Pápakovácsi Fő u. 19.

Közreműködő szervezet neve: VATI Kht. Székesfehérvár


Pápakovácsi község Veszprém megye északi részén Pápától 9 km-re délre Veszprémtől 48 km-re északnyugatra található. Pápakovácsi a Bakony északnyugati nyúlványain, a Séd patak völgyében helyezkedik el, amely egyúttal a Bakony és a Kisalföld találkozási vonalát is jelenti. A kellemes táji környezetben található, területe 1392 ha, melynek belterülete 54 ha-t tesz ki. A 170 m magasan fekvő település határát a Séd két részre osztja. A homokos, területen extenzív mezőgazdasági területek találhatók. A települést a szántóföldek, délre pedig ezek mellett erdők, füves, fás legelők és szőlők jellemzik. A középkori kovácsi falut a mai helyén lehetett. A helyi hagyomány szerint a falu régi temetője a belterület délkeleti sarkán volt, itt embercsontokat is találtak. A neve alapján Árpád – kori települést először 1315-ben említik, amikor Nóráp és Kovácsi határát járták be. A falunév a kovács szó –i képzőjű származéka, mely utal arra, hogy a községben iparral foglalkoztak. A települést a térségbe 8402. sz. Pápa – Devecser összekötő út kapcsolja be. Az út átkelési szakasza a Devecseri utca nevet viseli. Ebbe az utcába csatlakozik be a Nórápi, fejlesztésre javasolt összekötő út, valamint a Ganna – Döbrönte összekötő út, a falu hajdani főutcája és a volt TSZ – majorhoz vezető út. A Fő utca devecseri útra történő csatlakozása kissé nehézkes, buszfordulóval és egyirányúsítással kombinált. Ez az utca fűzi fel a közintézmények nagy részét. A településen vasúti vonal nem halad át. Legközelebbi megállóhely Pápán (9km) találhatóak. Pápa vasútállomása a Győr – Celldömölk vasúti fővonal része. Pápakovácsi területén számos szépen karbantartott porta, felújított, illetve új lakóépület található, de előfordulnak erősen leromlott állagú épületek is. A lakóterület beépítés falusias jellegű, ez a beépítési jelleg továbbra is megtartandó. A településen egyre több új lakás épül, kerül átalakításra. Pápakovácsi belterületén jelenleg mintegy 180 lakóház található. Pápakovácsi lakossága vegyesen katolikus és református vallású, ezért a településen két templom található. A település Fő utcájában található római katolikus templom Pápakovácsi egyik műemléke, mely késő klasszicista stílusban épült 1787-93 között. A berendezés: szószék, padok copf stílusúak 1790 körülről. További műemlékek: Nepomuki Szt. János – szobor, Szt. Vendel – szobor, valamint a volt Somogyi – kastély épülete, melyben jelenleg az általános iskola működik. Az épület a XVIII. sz.–ban épült barokk stílusban. A 60-as évek elejétől a hetvenes évek végéig nagyobb arányú népességcsökkenés volt megfigyelhető a településen, melynek oka a mezőgazdaság nagyfokú gépesítésében, valamint Pápa iparosodásában rejlik. Így a községből megindult az elvándorlás az ipari települések, főként Pápa felé. Később a településen és környékén létesített TSZ-i melléküzemágakban sokan találtak munkát és az elvándorlások száma teljesen lecsökkent. Jelenleg a lakosság szám 615 fő körül alakul. A lakosság helyben, vagy kis utazási távolságra talál munkahelyeket. Pápakovácsion az intézményellátottság megfelelő. Óvoda, általános iskola megtalálható a településen. A község iskolájába jár a nórápi, kupi, valamint a gannai és döbröntei gyerekek nagy része is. A jelenlegi népességszerkezet következtében az iskola fennmaradása nagy jelentőséggel bír. Az alapfokú egészségügyi ellátást az orvosi rendelőben rendszeresen rendelő háziorvos és védőnő biztosítja. Gyógyszertár Pápán található, de helyben is működik fiók gyógyszertár az orvosi rendelőben. Kórház legközelebb ugyancsak Pápán van.

A további alapellátást a kiskereskedelmi egységek és vendéglátó egységek szolgálják (1 PB gázcsere lehetőség, 2 vegyesbolt, 2 italbolt). Posta a településen megfelelően üzemel. A kulturális igényeket a művelődési ház, könyvtár tudja kiszolgálni. Szálláshely szolgáltatást a településen a falusi turizmus keretein belül lehetne biztosítani, azonban eddig erre nem volt jelentős igény. A település külterületein a művelésre alkalmas földrészleteken mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Pápakovácsi külterületén található major területen korábban tehenek tartásával foglalkoztak, azonban mára az állattartás megszűnt, a terület funkcióváltása értékesítése után lehetséges. Pápakovácsion az ivóvíz hálózatra szinte minden lakóház rá van kötve, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, a rákötések aránya alacsony, csupán 46%-os, a szennyvíz befogadója a Kupon megépült szennyvíztisztító telep. A tisztított szennyvíz a Bitva - patakba kerül. Az összes lakóház elektromos árammal való ellátása megoldott. A vezetékes telefon ellátottság 73%-os, a mobil telefonok vételi lehetősége megfelelő, valamennyi mobilhálózat elérhető a település nagy részén. A településen a földgázhálózat kiépült, bekötések aránya 66%-os. A kommunális hulladék gyűjtése a belterületen kisedényes megoldással történik. A hulladékot a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. szállítja saját lerakó telepére.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elektronikus Önkormányzati Ügyintézés

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com