Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Tel/fax:89/351008 Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyszám: Pk  197-4/2014.

H A T Á R O Z A T

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 66. § (3) bekezdésében és a 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, Pápakovácsi  község  Helyi Választási Iroda vezetõjeként Pápakovácsi   településen a nemzetiség tekintetében, a választópolgárok szavazására a szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, valamint a központi névjegyzékben szereplõ választópolgárok szavazókörönkénti számát az alábbiak szerint határozom meg:

Nemzetiségi szavazókör száma: 1

Nemzetiségi szavazókör sorszáma: 800

Nemzetiségi szavazókör területe: Pápakovácsi  község közigazgatási területe

Nemzetiségi szavazókör címe: 8596 Pápakovácsi, Fő utca 19.  Hivatal

Központi névjegyzéken szerepelő választópolgárok száma: 0 fő

Elrendelem a határozat Pápakovácsi  Község  Önkormányzata hivatalos honlapján és a Pápakovácsi Önkormányzat  hirdetõtábláján 15 napra történõ közzétételét.

A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással, a Veszprém Megyei Területi Választási Iroda Vezetõjének (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)  címezve fellebbezés nyújtható be. A fellebbezést a határozat közzétételének idõtartama alatt Pápakovácsi  község  Helyi Választási Iroda Vezetõjénél (8596 Pápakovácsi Fő utca 19..) személyesen, levélben, faxon vagy e-mailen  kell benyújtani úgy, hogy az legkésõbb 2014. július 10.  napján 16.00 óráig megérkezzen.
A fellebbezés benyújtása illetékmentes.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértésre történõ hivatkozást,
b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési címét, valamint
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élõ, magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölõ szervezet vagy más szervezet esetében a szervezet bírósági nyilvántartásba vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

I N D O K O L Á S 

A szavazókörök kialakításának szabályait a Ve. tartalmazza.

A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetõje (a továbbiakban: HVI) határozattal állapítja meg.

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetõje a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplõ választópolgárok szavazókörönkénti számát.

A Ve. 312. § (2) bekezdése értelmében valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. A Ve. 312. § (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.

A nemzetiség számára kijelölt szavazókör akadálymentes.

Határozatomat a Ve. 66. § (3) bekezdése alapján, valamint a 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben, továbbá a 312. § (2) és (3) bekezdése alapján hoztam meg.

A határozat közzétételérõl a Ve. 80. §-a alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati lehetõségrõl a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja, a 224. § (3) bekezdése, valamint a 234. § (1) bekezdése szerint adtam tájékoztatást.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.
Pápakovácsi 2014. június 25.

Bóka Istvánné

HVI vezetõ

Közzétételi záradék:

A határozat kifüggesztésének (közzétételének) napja: 2014. június 25.
A határozat levételének napja: 2014. július 12.


A község ipari jellegű termelőüzeme a fűrészüzem, mely 6 főnek biztosít munkalehetőséget. Ipari jellegű tevékenységgel még néhány vállalkozás foglalkozik, azonban ezek is kis méretűek.

Jelentősebb állattartó telep a település külterületén található 50 férőhelyes szarvasmarha telep, és a 45 férőhelyes sertés telep.

A településen több kisebb mezőgazdasági gazdálkodó is tevékenykedik, kisebb telephelyeiket a saját portájukon alakították ki.

A községben a telephely köteles tevékenységek száma 19.  

A háztáji gazdálkodás kisebb-nagyobb mértékben szinte minden család kiegészítő jövedelemforrása, azonban a háztáji állattartással foglalkozók száma jelentősen csökkent.

 

 

Elektronikus Önkormányzati Ügyintézés

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com