Vízellátás

Pápakovácsi község teljes belterületén, valamint a külterületen lévő Attyapusztán és Gyulapusztán biztosított a vezetékes vízzel való ellátás. Az ivóvízhálózatot a Pápai Víz- és Csatornamű Rt. üzemelteti. A vízellátó rendszer vízét a Kúp – Pápakovácsi – Pápasalamon vízmű vízbázisairól biztosítják, amelyek a tapolcafői vízműkutak. Az ivóvíz biztosítása a településen hosszútávon megoldott.A községi hálózat (bekötő és elosztóvezeték) hossza 6,87 km. A lakások gyakorlatilag 100 %-ban ellátottak vezetékes ivóvízzel. A vízigény átlag 130 m3/nap.

 

Szennyvíz elhelyezés

A község kiépített szennyvízhálózattal rendelkezik. 2003. június 30-án megtörtént a Nóráp. Döbrönte, Ganna, Kup, Pápakovácsi,éa Pápasalamon községek Önkormányzatai által közös beruházással megvalósított szennyvízcsatorna hálózat építésével és szennyvíztisztító telep létesítésével kapcsolatos beruházás műszaki átadása. Folyamatosan történik a háztartások rákötése a csatornarendszerre. Az ingatlanok 80 %-a a csatornahálózatra rákötésre került. A rendszer üzemeltetője a Pápai Víz és Csatornamű Rt. A szennyvíztisztító telepet Kup község területén helyezték el. A szennyvízhálózatra rá nem kötött ingatlanokon, a még működő közműpótló gyűjtőmedencék egy része vízzáróan kialakított, míg a régebben épült medencék vízzárósága bizonytalan, vagy nem megoldott, ezért gyakorlatilag szikkasztóként működik. Az így talajba kerülő szennyvíz közvetetten terhelhet a talajvizet. Az elszikkasztott szennyvíz mennyiségére adatok nem állnak rendelkezésre. A szigetelt tárolókban gyűjtött folyékony kommunális hulladék elszállítására vonatkozóan az önkormányzatnak nincs szerződése vállalkozóval. Mivel a szennyvízcsatorna hálózat kiépült és üzemel a szennyvízkezelés kérdése megoldottnak tekinthető. A településen engedélyezett szennyvízkibocsátás élővízbe nem történik. Ipari jellegű szennyvíz képződésével járó tevékenységet nem folytatnak. A területen megvalósuló szennyvízkeletkezéssel járó fejlesztések kibocsátási követelményeit a korábban már említett a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet, ill. a 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet szerint kell meghatározni. A tervek szerint kialakítandó új lakóterületeknél az ingatanok szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozását biztosítani lehet és szükséges.

 

Csapadékvíz elvezetés

A község területén a csapadékvíz elvezetés rendszere kialakult. Pápakovácsi belterületén nyílt árkos csatornarendszer üzemel. Az árkokat beton burkolattal látták el.A csapadékvizek befogadója a településen a Kis-Séd. Külterületen több kisebb vízfolyás is található és források is fakadnak. A felszíni vizek végső befogadója a Marcal. A kisebb vízfolyások és a nyílt árkok kezelése a község önkormányzatának feladatkörébe tartozik.

 

 

Elektronikus Önkormányzati Ügyintézés

JSN Artista is designed by JoomlaShine.com